Cradle to Cradle

Complete Shiluvit prgamma scoort Bronze level !

De centrale gedachte van de Cradle to Cradle (wieg tot wieg) filosofie is het principe van gesloten kringlopen: afval = voedsel. Bij gebruik van biologische grondstoffen is de cirkel rond als het product aan het eind van de levensduur composteert en als voedingsstof voor nieuwe groei dient. In de technische kringloop moeten de technische grondstoffen (bijvoorbeeld metalen en kunststoffen) weer volledig gescheiden kunnen worden en hergebruikt op gelijkwaardig niveau. Binnen beide gesloten kringlopen is het creëren van hybriden, een combinatie van materialen die niet meer volledig te scheiden is, uitgesloten. Het verschil met conventioneel hergebruik is dat er geen kwaliteitsverlies en geen restproduct meer is.

De vijf kernprincipes van Cradle to Cradle certificering


Het certificeringsproces bestaat uit 4 stappen: Material Assessment: Een analyse en toxicologische profilering van alle toegepaste materialen in het eindproduct. Vereist vanaf niveau Brons. Process Evaluatie: Evaluatie van het productieproces waarbij gekeken wordt naar toepassing van hernieuwbare energie, sociale verantwoordelijkheid en watergebruik. Ook wordt hier een `recyclingwaarde’ toegekend aan het product, waarbij wordt gekeken naar toepassing van hergebruikte materialen en herbruikbaarheid van het product en haar materialen. Audit / Verificatie (door C2CPII) Certificering (uitgegeven door C2CPII).

Er bestaan vijf niveau`s van certificering, waarbij de certificaathouder uitgedaagd wordt om steeds verder te stijgen in certificeringsniveau. Het doel is continue verbetering om te komen tot Cradle to Cradle oplossingen in zowel materiaalkeuze als materiaal hergebruik en een optimaal productieproces waarin schoon water, hernieuwbare energie en werknemers welzijn bevorderd worden.

Site Map | Printable View | © 2006 - 2019 Nofisol Group | Algemene Voorwaarden | Disclaimer