Shiluvit streeft ernaar om milieuvriendelijke materialen te gebruiken en om het hout alleen uit duurzaam bosbeheer te betrekken.

Cradle to Cradle -certificatiessysteem: Shiluvit zijn Cradle to Cradle CertifiedTM Bronze level.

Dit systeem zorgt ervoor dat ontwerpers en fabrikanten een permanent verbeteringsproces doorlopen waarbinnen een product via vijf kwaliteitscategorieën wordt beoordeeld: gezondheid van materiaal, gebruik van gerecycled materiaal, gebruik van hernieuwbare energiebronnen en CO2-management, besparing van water en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De productbeoordelingen worden uitgevoerd door een geautoriseerde onafhankelijke organisatie die door het instituut is opgeleid. Beoordelingsrapporten worden gecontroleerd door het instituut dat producten certificeert die aan de standaardeisen voldoen, en dat het gebruik van de term Cradle to Cradle Certified™ en het beeldmerk aan de productfabrikant toestaat.

Elke twee jaar moeten de fabrikanten voor een nieuwe productcertificatie aantonen dat zij inspanningen hebben geleverd om hun producten verder te verbeteren.

Ga voor meer informatie over Cradle to Cradle naar.

Herkomst van het hout:

Shiluvit is gecertificeerd conform PEFC. Dat betekent dat onze producten zijn gemaakt van hout dat afkomstig is uit duurzaam bosbeheer en op legale wijze is gekapt verwerkt en gecontroleerd in de complete keten van boskap tot eindproduct.

Shiluvit voldoet aan de nieuwe EUTR-richtlijnen (EU Timber Regulations) en beschikt over alle relevante documentatie die bevestigt dat uitsluitend legale houtbronnen worden gebruikt.

Brandvertrager:
Milieuvriendelijk materiaal van een geautoriseerde Europese fabrikant.

Lak en beits:
Shiluvit gebruikt uitsluitend lak en beits op waterbasis dus zonder tevoeging van polyurethaan of verdunners!

Site Map | Printable View | © 2006 - 2020 Nofisol Group | Algemene Voorwaarden | Disclaimer